Všechny domy jsou zasněženy.
A v oknech jsou světla svící.
Leží tam ve dvou.
A já..
Já čekám pouze na tebe...